Technologie

Společnost je vybavena moderní technologií určenou pro praní a chemické čištění prádla a oděvů.

Pro ošetření prádla jsou používány prací prostředky renomované švýcarské firmy BEZEMA. Prací prostředky a přísady, které jsou odebírány od již zmíněné firmy, jsou schváleny Hlavním hygienikem České republiky při MZ ČR. Díky vzájemné spolupráci obou firem jsou na základě požadavků zákazníků sestaveny pro jednotlivé druhy prádla technologické postupy praní, včetně dávkování pracích prostředků. To zaručuje vysokou odbornost při sestavení technologických postupů pro jednotlivé druhy prádla.

Praní je prováděno na moderních stacionárních pracích strojích s náplní 10 – 55 kg suchého prádla. Prací stroje jsou elektronicky řízené, s automatickým dávkovacím systémem pracích produktů. Tvarování (žehlení) rovného prádla – ložní soupravy – se provádí na žehlícím kalandru s teplotou žehlícího koryta až 190 – 200 °C, při této teplotě dochází k termodezinfekci prádla (teplota je regulovatelná ba – PES) Tvarování (lisování) nerovného prádla – pracovní oděvy, trika, košile, kalhoty, apod., je žehleno na prádelenských karuselových lisech. Froté prádlo se suší v bubnových sušicích strojích, s regulovatelnou teplotou vzduchu. Prádlo každého zákazníka se pere vždy odděleně a je tříděno na rovné, tvarové včetně příslušenství a froté sortiment. Hotové prádlo je ukládáno do transportních kontejnerů. Tyto transportní kontejnery jsou pravidelně dezinfikovány chemickým detergentem, rovněž ložná plocha skříňového vozidla určeného pro svoz a rozvoz prádla je pravidelně dezinfikována.

Praní prádla se provádí dle zásad pro odborné ošetřování prádla dle normy ČSN EN 14 065, podmínek dané sbírkou zákonů č. 195/2005 MZ, vyhláškou č. 440/2000 přílohou 5 a oborových specifikací OS 80-01 zdravotnictví, OS 80-02 potravinářské provozy, OS 80-03 hotelové prádlo, OS 80-04 hodnocení kvality praní, OS 80-05 hygienicko-epidemiologické kontroly v prádelně.

Čištění konfekčních oděvů, pracovních oděvů, závěsů apod. se provádí v čistírenském stroji BOVE 522, čistící medium PER. Žehlení se provádí na napařovací figuríně, kabinetovém žehliči, čistírenském lisu nebo žehlicích stolech. Čištění se provádí dle přesně stanovených technologických postupů.

Dle domluvy s odběratelem se provádí i opravy a správka prádla. Zakázka se u zpracovatele roztřídí na zboží nepoškozené a vhodné k dalšímu použití a na zboží určené k opravě. Opravy jsou prováděny odborně profesionálními pracovníky.